algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN van amacarons.com

A. AMACARONS bvba is de eigenaar van de intellectuele en/of eraan verwante rechten op de onderdelen van deze site of beschikt over een gebruiksrecht daarom trent. Elke reproductie, verspreiding, vertaling of aanpassing van de op deze site gebruikte namen, logos (o.a. het logo amacarons®), tekeningen, beelden of geluiden onder welke vorm of op welke wijze dan ook waarin niet uitdrukkelijk is voorzien op de site, is verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van amacarons. De sites van derden naar waar op de site.

B. amacarons bvba besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op haar website ter beschikking wordt gesteld van de bezoeker. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet toegankelijkheid ervan. Indien informatie over een product, zoals de prijs ervan, op de site om welke reden dan ook verkeerd weergegeven zou zijn, dan behoudt amacarons bvba zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren, ongeacht de bestelling. Indien het product dat door amacarons bvba werd verzonden, niet overeenstemt met de beschrijving op de site, kan de klant enkel het product terugzenden aan amacarons bvba en terugbetaling vragen van het product en de verzendingskosten.

C. De goederen beschreven en afgebeeld op deze website geven een overzicht van het gevolgde gamma. De vermelding van een product op deze website houdt geen aanbod in. De loutere wilsuiting van de klant om een product te verwerven, volstaat niet om een overeenkomst tot stand te brengen. Deze gegevens wijzigen permanent en houden geen enkele verbintenis in. De afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn niet bindend. De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden. De aangeduide prijzen zijn enkel geldig op de dag van consultatie van de website.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DEZE SITE

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

AMACARONS bvba - Ankerstraat 66, 9100 Sint-Niklaas - BE 0664.628.459

2. TOEPASSSING

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen amacarons bvba en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de klant door het plaatsen van een bestelling. Door het plaatsen van een bestelling ziet de klant ook uitdrukkelijk af van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal, ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Via de site www.amacarons.com kunnen overeenkomsten alleen in het Nederlands gesloten worden.

3. TOTSTANDKOMING VERKOOPOVEREENKOMST

De database met producten en hun omschrijving die op www.amacarons.com terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod maar is louter een voorstel tot contacteren, het is de bestelling van de klant die het aanbod uitmaakt. Het volstaat bijgevolg niet een document in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail van amacarons bvba is de overeenkomst gesloten.

amacarons bvba behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant en bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen, kan amacarons bvba weigeren.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur . Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezitnamen van de goederen.

5. PRIJZEN

De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven (in euro), rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling, behoudens mogelijke foutieve affichering buiten onze wil.

6. BETALING

De klant kan online betalen visa, mastercard, maestro en Ideal. Wij garanderen de veiligheid van de online betalingen deze worden beheerd door Europa bank.

7. LEVERING

amacarons bvba streeft er naar om na u betaling te ontvangen hebben u bestellingen binnen de 4 werkdagen te versturen met een maximale levertijd van 30dagen (wet koop op afstand) tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestellingen de annuleren. Bij annulering zal amacarons bvba binnen de 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten. De macarons worden in principe geleverd door dynalogic Belgium nv. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces. In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden. Bij het in ontvangst nemen en aftekenen van de bestelling, bij levering door de transporteur, door een andere persoon dan de oorspronkelijke plaatser van de bestelling, valt het risico op vervreemding of welke andere vorm van schade volledig ten laste van de koper.

8. LEVERING TERMIJN

Er kan enkel geleverd worden in België, Nederland en Luxemburg of anders aangegeven.

 • A. België: bestel je op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag voor 12:00u wordt u bestelling de volgende dag al bij u thuis geleverd. Indien u na 12u besteld wordt u bestelling 2dagen nadien bezorgd bij u thuis. Er wordt enkel geleverd van dinsdag tot en met zaterdag, hier voor werken wij samen met dynalogic Belgium nv uw bestelling wordt bij u thuis aangeboden of anders aangegeven. Rekening houdend met zon- en feestdagen dan wordt er geen bestelling verzonden. Uw bestelling wordt maximaal 1x aangeboden op het aangegeven adres om de kwaliteit te garanderen indien er niemand thuis is wordt het bij de buren af gegeven als daar iemand thuis is. Zo niet wordt uw bestelling terug gezonden naar de onze winkel en dient u contact op te nemen voor verdere informatie. Als je uw bestelling geplaatst hebt krijg je binnen de 24 uur een mail van dynalogic met de levering datum en rond welk uur er geleverd wordt. Bestellingen worden enkel van maandag tot en met vrijdag verzonden. Bestelt u vrijdag na 12u, zaterdag of zondag wordt uw bestelling pas maandag verzonden.
  LET OP: om de kwaliteit te garanderen van onze macarons wordt er niet geleverd als het buiten meer dan 25 graden is, indien het geval wordt u persoonlijk verwittigd wanneer de levering kan plaats vinden.
 • B. Nederland: bestel je op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 12:00u wordt u bestelling de volgende dag al bij u thuis geleverd. Indien u na 12u besteld wordt u bestelling 2dagen nadien bezorgd bij u thuis. Er wordt enkel geleverd van dinsdag tot en met zaterdag, hier voor werken wij samen met dynalogic Belgium nv uw bestelling wordt bij u thuis aangeboden of anders aangegeven. Rekening houdend met zon- en feestdagen dan wordt er geen bestelling verzonden. Uw bestelling wordt maximaal 1x aangeboden op het aangegeven adres om de kwaliteit te garanderen indien er niemand thuis is wordt het bij de buren af gegeven als daar iemand thuis is. Bestellingen worden enkel van maandag tot en met vrijdag verzonden. Bestelt u vrijdag na 12u, zaterdag of zondag wordt uw bestelling pas maandag verzonden.
  LET OP: om de kwaliteit te garanderen van onze macarons wordt er niet geleverd als het buiten meer dan 25 graden is, indien het geval wordt u persoonlijk verwittigd wanneer de levering kan plaats vinden.
 • C. Luxemburg: bestel je op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voor 12:00u wordt u bestelling de volgende dag al bij u thuis geleverd. Indien u na 12u besteld wordt u bestelling 2dagen nadien bezorgd bij u thuis. Er wordt enkel geleverd van dinsdag tot en met zaterdag, hier voor werken wij samen met dynalogic Belgium nv uw bestelling wordt bij u thuis aangeboden of anders aangegeven. Rekening houdend met zon- en feestdagen dan wordt er geen bestelling verzonden. Uw bestelling wordt maximaal 1x aangeboden op het aangegeven adres om de kwaliteit te garanderen indien er niemand thuis is wordt het bij de buren af gegeven als daar iemand thuis is. Bestellingen worden enkel van maandag tot en met vrijdag verzonden. Bestelt u vrijdag na 12u, zaterdag of zondag wordt uw bestelling pas maandag verzonden.
  LET OP: Om de kwaliteit te garanderen van onze macarons wordt er niet geleverd als het buiten meer dan 25 graden is, indien het geval wordt u persoonlijk verwittigd wanneer de levering kan plaats vinden.

9. RISICO-OVERGANG

Alle risico van de transport dan te leveren of geleverde zaken,berust bij koper,zowel wat betreft de directe als de indirecte schade,tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Indien koper consument is en de zaken bij de koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.

10. HOUDBAARHEID

 • A. De macarons worden versbereid na de order van de bestelling en zijn 10 dagen vanaf de levering verzonden is.
 • B. Gelieve na ontvangst van u bestelling deze in de koelkast te plaatsen en 10 minuten op voorhand uit te halen voor consummatie.

11. ALLERGIE

 • A. Onze macarons zijn gluten vrij indien niet gluten vrij wordt dit aangegeven.
 • B. De macarons zijn bereidt op basis van amandelen, eiwit, suiker, agar-agar, melk, room en chocolade.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder het Belgisch recht en worden uitsluitend beslecht door de rechtbank van Dendermonde.